WoLKi (World Language Kids) logo

WoLKi

Over

Christian Blank

Christian Blank

Oprichter

Lukas Goes

Lukas Goes

Developer

Christian Blank is een 41 jarige arts/onderzoeker werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. In 2007 is hij vanuit Regensburg (Duitsland) naar Amsterdam verhuisd. Het was voor hem van groot belang om snel de Nederlandse taal te leren omdat hij met patiënten moest gaan communiceren. Dit was nog niet zo eenvoudig. Inmiddels spreekt hij de taal goed maar niet accentloos. Waarom het hem niet lukte om accentloos te spreken zette hem aan het denken. Met zijn wetenschappelijke achtergrond is hij op onderzoek gegaan in de literatuur naar de taalontwikkeling. Hieruit kwam naar voren dat baby's universele luisteraars zijn, wat betekent dat zij klanken van alle talen van de wereld onderscheiden kunnen. In hun sensitieve fase die loopt van 3 maanden voor de geboorte tot de leeftijd van 2 jaar slaan zij klanken die zij vaak horen op en verliezen klanken die zij niet regelmatig horen.

Met deze kennis bedacht Christian de App WoLKi waar de klanken van verschillende wereldtalen te horen zijn. Als baby's hier al vroeg mee in aanraking komen is de kans groot dat het op latere leeftijd makkelijker is een vreemde taal accentloos aan te leren.

Het idee voor WoLKi was geboren, maar om dit idee om te zetten in een App was de kennis nodig van iemand die verstand heeft van het ontwikkelen hiervan. Deze kennis werd gevonden in de persoon van Lukas Goes een 15 jarige Gymnasium leerling uit Utrecht. Lukas heeft veel ervaring met het designen en programmeren van apps en websites en deelde vanaf het begin Christians enthousiasme voor WoLKi. Hij heeft naast zijn schoolwerk veel tijd besteed aan het programmeren van WoLKi. Na een intensief creatief proces, veel overleg en discussie tussen Christian en Lukas is er na een jaar voorbereiding nu de educatieve app WoLKi.